Hva er et økosystem

Et økosystem er et samfunn bestående av organismer og de livløse faktorene i miljøet rundt dem. I et økosystem har hver organisme en spesiell funksjon som i samspill med hverandre danner et næringsnett.

Kretsen i et økosystem fungerer grovt sett slik at autotrofe organismer (som planter), som kan bruke uorganiske stoffer til å vokse, gir næring til planteetere (primære konsumenter). Primære konsumenter er igjen næring for kjøttetende dyr (sekundære organismer). Nedbrytere som sopp og bakterier nærer seg av døde planter og dyr, som igjen frigir uorganiske forbindelser som autotrofe organismer kan benytte seg av.

Et økosystem kan være alt fra en pytt til hele biosfæren, altså den delen av Jorden som er beboelig for levende vesener. 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: