Hva er global oppvarming

Global oppvarming betegner den stigende luft- og havtemperaturen som har funnet sted globalt, og som forventes å fortsette. I hovedsak skyldes trolig global oppvarming at menneskelig aktivitet har ført til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren. 

Temperaturen på jorden har blitt gjennomsnittlig 0,85 grader varmere fra 1880 til i dag. I følge en stor del av FNs klimapanel er det menneskets forbruk av olje, kull og gass som har tilført klimagasser (først og fremst CO2 og metan) til atmosfæren, slik at gjennomsnittstemperaturen på jorden har økt. Det er denne menneskeskapte klimaendringen man kaller global oppvarming.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: