Hva er Kromosom?

Kromosom er en organisert struktur av DNA og protein som finnes i cellene. Kromosomer er genmaterialet i cellene som finnes hos alle organismer. Et DNA molekyl som er kveilet opp på mange proteinkuler kalles for kromosom.

Kromosomer hos mennesker er plassert i cellene, som hver har 23 kromosompar. Menn og kvinner har 22 kromosompar til felles, mens det siste kromosomparet kalles kjønnskromosomet. Kvinner har to X kromosomer, mens menn har en X og en Y kromosom. 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: