Hva er Lyd?

Lyd er en mekanisk bølge som er svingninger  av trykk, som består av frekvenser innenfor området som kan fanges opp av hørselen og på et nivå som er tilstrekkelig sterkt nok til å bli hørt.

Mennesker kan oppfatte lyd i frekvensene mellom 20 Hz til ca 20 kHz. Lydbølger beveger seg med en hastighet med ca 340 meter per sekund gjennom luften, som forklarer hvorfor man hører torden flere sekunder etter at man ser lynnedslaget (lyset har en hastighet på ca. 300 000 kilometer per sekund).

Lydstyrke måles oftest i desibel (dB) og Pascal (Pa). Forskjellige frekvenser og bølgelengder oppfattes som forskjellige toner.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: