Hva er mineraler

Mineraler er naturlig forekommende uorganiske partikler med en bestemt kjemisk sammensetning og en vanlig atomstruktur. Dette grunnlaget er basis for alle de kjemiske og fysiske egenskapene som kjennetegner de forskjellige mineralene. Forskjeller i kjemiske sammensetninger og krystallstrukturer skiller de ulike artene.

Noen av de mest åpenbare fysiske egenskapene til et mineral er hardhet (motstand mot riper), fasthet (motstand mot slag), egenvekt (relativ densitet), spaltbarhet (tendensen til noen krystaller til å kløyve langs de svakeste atombindingene), magnetisme , elektrisk ledeevne osv. Disse målbare fysiske egenskapene, sammen med en rekke optiske egenskaper som glans, brytningsindeks og selektiv absorpsjon av lysstråler, gjør det mulig at mineraler kan bli identifisert ved hjelp av vitenskapelige instrumenter.

Mineraler kommer i forskjellige hardheter. Ifølge Mohs skala kan mineraler klassifiseres innen 10 nivåer av hardhet med diamant som det hardeste og talk som det mykeste mineralet.

Mineraler danner krystaller i ett av sju krystall systemer. Krystaller kan være svært store som enkelte kvartskrystaller fra brasilianske pegmatitter. Andre er altfor små til å kunne sees uten kraftig forstørrelse.

Ett mineral kan forekomme i forskjellige farger. Dette kan forårsakes ved tilsetning av et bestemt sporelement eller ved hjelp av strukturelle uregelmessigheter som forårsaker at den absorberer og overfører bestemte bølgelengder av lys.

Forskjell på mineraler og stein

Et mineral er stort sett et naturlig forekommende uorganisk krystallinsk faststoff med en bestemt kjemisk sammensetning, og et karakteristisk indre geometrisk arrangement av atomer, noen ganger uttrykt som naturlige krystallflater.

En stein er en sammensetning av en eller flere mineralpartikler formet enten gjennom krystallisering av smeltet magma, sammensatte partikler eller gjenoppvarming og trykk påført mot pre-eksisterende bergarter med ingen fastsatt kjemisk sammensetning eller atomstruktur.

Hva brukes mineraler til

Det finnes over 4.600 forskjellige kjente mineraler. Mineraler brukes til et stort antall formål inkludert:

  • jordbruk (gjødsel som superfosfat, kalkstein og dolomitt)
  • byggematerialer (sement fra kalsitt, mur fra leire og skifer, glass fra kvartssand og gips)
  • mynter (kobber, bronse, nikkel, sølv og gull)
  • elektronikk (kobber, gull, sølv, silikon)
  • smykker og dekorasjoner (edelstener, gull, sølv, diamanter, platinium)
  • kosttilskudd (sink, jern)
  • matlaging (salt)

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: