Hva er Økologi?

Økologi er en gren av biologi som fokuserer på interaksjonene mellom organismer og miljøet. I økologien studerer man samhandlingen mellom organismer med omgivelsene, og hvordan disse systemene påvirker jorden.

Økologisk mat følger prinsippene fra økologi, hvor fokuset er på økologisk landbruk. Dette innebærer at mat skal dyrkes ved hjelp av metoder som ikke er fremstilt på en kunstig måte, som kan være skadelig for naturen.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: