Hva er Økologisk Mat?

Økologisk mat er mat som er produsert ved hjelp av økologisk landbruk. Økologisk landbruk går ut på at maten skal dyrkes ved hjelp av naturlige hjelpemidler, for eksempel naturlig gjødsel istedetfor kunstgjødsel og syntetiske plantevernsmidler.

Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter både de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen. Målet er å skape et bærekraftig og vedvarende økosystem som er basert på mest mulig lokale og fornybare ressurser.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: