Hva er Olje?

Olje er en væske som ikke er oppløselig i vann.

Olje finnes i flere former, blant annet råolje, mineralolje (petroleum), og matolje.

Petroleum er en tykk, mørk brun eller grønn brennbar væske eller gass bestående av forskjellige hydrokarboner som metan. Petroleum finnes i porøse bergarter som sandstein. Et oljereservoar må ha en oljefelle som takbergart for å forhindre oljen å flyte til overflaten.

Petroleum og olje dannes fra plante og dyreplankton som har blitt brutt ned over lang tid over høyt press og temperatur.

Petroleum er en viktig energikilde som blant annet brukes til forbrenningsmotorer og i produksjon av plastikk og kunstgjødsel.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: