Hva er Råolje?

Råolje er flytende petroleum og er et etterspurt salgsprodukt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland. Begrepet råolje benyttes om olje før den er raffinert, men etter at oppløst vann og naturgass er fjernet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: