Hva er Strøm

Med strøm mener man enten elektrisk strøm, eller vannstrømmer. I denne artikkelen vil ordet strøm innebære elektrisk strøm.

Elektrisk Strøm

Strøm eller elektrisk strøm er en form for energi, hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet. Den frie flyten av elektroner som har falt av de tilhørende atomene sine blir til elektrisk strøm.

Elektrisk strøm er en sekundær energikilde, og skapes etter omdanning av primære energikilder som olje, gass, kull, atomkraft og andre naturlige energikilder som sol, vind og andre naturkrefter. 

Elektrisk strøm måles i ampère.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: