Hva er virus

Virus er mikroorganismer som forårsaker infeksjon. Virus består av partikler (som bevist cirka i 1915), og er så små at de kun kan observeres i elektronmikroskop.

Virus er laget av arvemateriale (DNA eller RNA) med en beskyttende proteintype rundt seg. Virus har verken stoffskifte eller evne til å innta næring, som er to krav som må oppfylles for at noe skal kunne kalles en levende organisme. Virus kan heller ikke formere seg. Det kan imidlertid reprodusere seg selv så fort det inntar en vertscelle, ved hjelp av en vertscelles kjemiske produksjonsapparat.

Det finnes så mange forskjellige typer virus at de antageligvis overstiger antallet andre typer organismer på Jorden.

Mange typer virus gir sykdommer til mennesker, men ikke alle. Det er virus som forårsaker blant annet influensa, AIDS, kopper og Ebola. Antibiotika hjelper ikke mot sykdommer forårsaket av virus.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: