Hva er Vitenskap

Vitenskap henviser også til all kunnskap som kan forklares på en rasjonell og anvendt på en pålitelig måte. I moderne sammenhenger benytter vi ofte begrepet vitenskap om søken etter kunnskap, og ikke bare om kunnskap i seg selv.

Vitenskap angir et bredt spekter av aktiviteter, så en definisjon på begrepet er nødt til å være bred. Science Council definerer vitenskap som «jakten på og anvendelsen av kunnskap og forståelse av den naturlige og sosiale verden som følge av en systematisk bevisbasert metodikk».  Vitenskapelige utsagn må derfor være etterprøvbare slik at andre forskere kan få muligheten til å motbevise påstanden.

En annen definisjon betegner vitenskap som «en systematisk metode som bygger og organiserer kunnskap i form av etterprøvbare forklaringer og spådommer om universet».

Vitenskap er den samordnede menneskelige innsats for å forstå, eller for å bedre forstå, historien om verden og hvordan verden fungerer med observerbare fysiske bevis som grunnlag for denne forståelsen.

Akseptable vitenskapelige metoder for å underbygge teorier og hypoteser inkluderer:

  • Objektiv observasjon
  • Bevis
  • Eksperimenter og / eller observasjon for å teste hypoteser.
  • Induksjon – logiske slutninger for å etablere konkulsjoner basert på annen fakta eller eksperimenter
  • Repetisjon
  • Kritisk analyse
  • Etterprøving og testing - kritisk eksponering og gransking, fagfellevurdering og evaluering.

Vitenskap er delt inn i flere fagområder som naturvitenskap (naturfenomener), samfunnsvitenskap (samfunnsmessige og økonomiske fenomen) og humaniora (språk, litteratur og filosofi).

Dagens teorier er de vi har tilgjengelige idag som best forklarer verden, men fremtidens forskere vil utvilsomt utbedre disse teoriene, og noen av dagens teorier vil sikkert bli forkastet i lys av ny informasjon.

I menyen til venstre finner du en del vitenskapelige begreper naturvitenskap forklart på en enkel måte som er lett å forstå. Finn svar på spørsmål som hva er energi, hva er drivhuseffekten, hva er proteinerhva er gluten og mye mer.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: