Hva er CPU

En CPU (Central Processing Unit) er hovedprosessoren i en datamaskin. En CPU utfører instruksjonene i dataprogrammer (inkludert operativsystem). Slike instruksjoner kalles gjerne for maskinkode, som en CPU leser og utfører fortest mulig.

En CPU består typisk av en styreenhet og en utførelsesenhet. Den kan delegere oppgaver til andre enheter i maskinen. Med populariseringen av den integrerte kretsen (elektronisk krets med komponenter i én enkelt blokk) har man fått mulighet til å designe og produsere mindre, mer komplekse og allsidige CPUer, sammenlignet med de større, spesialtilpassede som ble utviklet tidligere. Nå finner man CPUer med én integrert krets (mikroprosessorer) i alt fra biler til leketøy.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: