Hva er Dataroaming?

Roaming er et uttrykk som betegner at en bruker av en mobiltelefon med et visst abonnement kan benytte et annet nett tilhørende en annen mobilnettverks leverandør når man er utenfor rekkevidden til sin egen operatør.

Dataroaming brukes om smarttelefoner som laster ned data til visse programmer på telefonen. Når man besøker et annet land, kan disse programmene fortsatt laste ned data via et nettverk fra det andre landet. Tariffene for nedlasting av data i andre land kan være meget høye, og mange brukere har fått overraskende store regninger når man kommer hjem fra ferie.

En god praksis er derfor å skru av dataroaming på telefonen når man er i utlandet, og velge å skru det på igjen i de periodene man behøver det. Det anbefales også å benytte seg av Wifi hotspots der man finner det for å få gratis eller billigere tilgang til internett og nedlasting av data.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: