Hva er en solfanger

En solfanger absorberer energi fra solen og omdanner den til varme. Man skiller mellom aktive solfangere og passive systemer: en aktiv solfanger er en mørk flate som absorberer varmen fra solenergien. Så transporteres varmen til oppvarming av bygninger eller tappevann.

Passive systemer fungerer uten tekniske hjelpemidler. F.eks. når solen skinner gjennom vinduene og varmer opp gulv, vegger og møbler, som igjen avgir mer langbølget varmestråling. Slik varmestråling slipper ikke like godt igjennom vinduet, slik at mye av varmen blir ”fanget” i rommet.

Solfangere og solceller er ikke det samme. Solfangere omdanner strålingsenergien fra solen til varme, mens solceller omdanner den til elektrisk energi.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: