Hva er ERP

ERP, et akronym for Enterprise Resource Planning, er en programvare for bedriftsstyring som lar en organisasjon benytte et system av integrerte programmer for å administrere virksomheten. ERP programvarer integrerer alle aspekter ved en operasjon, inkludert produktplanlegging, utvikling, produksjonsprosesser, salg og markedsføring.

ERP systemer har et potensiale til å redusere kostnader ved å redusere dataregistrering og føre til bedre og raskere tilgang til riktig informasjon. ERP fører til økt effektivitet gjennom hele organisasjonen.

Forskjellige avdelinger i en organisasjon benytter forskjellige programvare for registrering og henting av informasjon. Med ERP vil informasjon registrert via de ulike programvarene bli delt umiddelbart slik at for eksempel salgsavdelingen og produksjonsavdelingen osv. ikke behøver å skrive inn ordre og kundeinformasjon hver for seg i sine respektive systemer.

ERP fører til at all nødvendig informasjon blir delt så snart en part registrerer det i sin egen programvare som gjennom ERP kommuniserer denne informasjonen med programvare fra andre avdelinger i firmaet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: