Hva er IKT?

IKT står for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og er et begrep som omfatter teknologi for å behandle informasjon ved innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon.

Begrepene Informasjonsteknologi, IT, og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT, brukes om hverandre i det norske samfunnet.

IKT har hatt en enorm vekst de siste 20 årene, med en rask utvikling av nye digitale og elektroniske kommunikasjonsmidler.