Hva er Internett?

Internett er et verdensomspennende nettverk bestående av store og små datanettverk. Fra hver datamaskin er det mulig å nå en hvilken som helst annen maskin som har en Internettadresse. Internett er basis for World Wide Web, e-post, chat og andre tjenester.

Det folk flest tenker på når man sier Internett er World Wide Web eller www, men dette er altså kun en del av det stor Internett.

IP adresser er en integral del for hvordan Internett fungerer

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: