Hva er ISO

ISO er en måleenhet for hvor lyssensitivt sensoren til et digitalt kamera er. Et høyere ISO tall fører til raskere lukketider som gjør at man kan ta skarpere bilder i svakt lys uten bruk av blits. Et høyere ISO-tall gir en mer lyssensitiv bildesensor enn et lavere ISO-tall.

En lav ISO instilling vil i dagslys føre til bedre bildekvalitet, mens en høyere ISO instilling kan gi mer kornete bilder.

Digitale kameraer finnes idag med ISO-instillinger opp til 6400. Laveste ISO-instilling er 100, og gir en mye finere kornstruktur enn de høyere innstillingene. Ved fotografering av motiv i bevegelse eller motiv i dårlig lys anbefales det å benytte en høyere ISO-instilling.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: