Hva er IT?

IT står for Informasjonsteknologi, og er et begrep som omfatter teknologi for å behandle informasjon ved innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon.

Begrepene Informasjonsteknologi, IT, og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT, brukes om hverandre i det norske samfunnet.

IT har hatt en enorm vekst de siste 20 årene, med en rask utvikling av nye digitale og elektroniske kommunikasjonsmidler.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: