Hva er Streaming?

Streaming er direkteavspilling av video eller lyd som overføres fra en sender til flere mottakere. Mottakerene lagrer ikke dataen på sine maskiner bortsett fra korttidslagring i cache, eller minnet.

Med Streaming kan man begynne å spille av filen, eller dataen før hele filen har blitt lastet ned. Begrepet streaming benyttes kun om data som overføres via telekommunikasjons nettverk som Internett.