Hva er Wifi

Wifi er en metode som gjør det mulig å overføre data over et trådløst datanettverk. Datanettverket benytter radiobølger til å sende og motta data.

Man kan koble seg til et trådløst nettverk via en bærbar datamaskin, smarttelefon eller Ipad som er Wifi kompatible, det vil si istand til å motta og sende de gitte radiobølgene og dekode dem. Hvis enheten som sender Wifi signalet er koblet til internett, vil de andre enhetene også kunne få tilgang til internett.

Når man er i utlandet, er det en stor fordel å koble til wifi for å laste ned data fra mobiltelefon istedetfor å bruke dataroaming som kan koste mye.

Wifi Hotspots

Et Wifi hotspot er et område hvor du kan koble deg til internett via et trådløst nettverk som benytter Wifi. Kafeer og offentlige tjenester som bibliotek tilbyr ofte wifi hotspots, men man må ofte få tak i et passord for å kunne koble til først.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: