Hva er en Art?

En art er en av de mest grunnleggende enhetene i biologien. Det finnes rundt 8,7 millioner arter på jorden.

Arter er grupper av naturlige populasjoner som forplanter seg med hverandre, og som forplantningsmessig er isolert fra andre slike grupper. Man kan skille arter fra hverandre med DNA analyser.

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: