Hva er Etikk

Etikk er en slags moralfilosofi, som prøver å besvare spørsmål om hva som er rett og galt, og hvordan man bør oppføre seg.

Etikk er med andre ord læren om rett og galt, og ett individs etiske grunnlag kan variere fra en annens. Etikk kan formes fra religion, oppvekst og samfunn. Man bruker disse moralske begrepene til å forsvare og anbefale sine meninger om rett og gal oppførsel.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: