Hva er Kommunikasjon?

Kommunikasjon er aktiviteten ved å formidle informasjon fra en person til en annen. Kommunikasjon kommer fra det Latinske ordet "communis" som betyr å dele.

I en kommunikasjonsprosess trenger man en avsender, en beskjed og en eller flere beregnete mottagere. Denne kommunikasjonsprosessen skjer gjennom et gitt medium.

Et eksempel er en kjent person som benytter seg av mediet Twitter til å kommunisere et budskap til interesserte mottagere.

Kommunikasjon er ofte delt opp i 2 deler, verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

Verbal kommunikasjon

Verbal Kommunikasjon innebærer ordene som sies eller skrives i budskapet.

Ikke-verbal kommunikasjon

Psykologer antar at den ikke-verbale kommunikasjonen utgjør 2/3 av kommunikasjonen mellom avsender og mottager. Ikke verbal kommunikasjon innebærer kroppsspråk, ansiktsutrykk, øyekontakt, tonehøyde, stress, volum og så videre. Med andre ord, får man mer informasjon fra ikke-verbal kommunikasjon enn fra verbal kommunikasjon.

For å kommunisere på mest effektiv måte, må derfor verbal og ikke-verbal kommunikasjon samsvare med tanke på budskapet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: