Hva er Kultur?

Kultur er et ord som har mange betydninger.

Det kan innebære noe en gruppe mennesker har til felles, for eksempel Japansk kultur. I dette tilfellet blir kultur dannet av de verdier, normer og tradisjoner man vokser opp med blant familie og venner.

Kultur kan også bli brukt om kunst og musikk, hvor man snakker om et kulturelt tilbud.

Geert Hofstede har utviklet en rangering for lands kulturer innenfor forretningskultur, og har delt opp kultur innenfor 5 kategorier;

  • Low vs High level of power distance
  • Individualism vs collectivism
  • Masculinity vs femininity
  • Uncertainy avoidance
  • Long vs Short term orientation

Klikk her for å lese om hvordan den norske kulturen rangeres.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: