Hva er Kunst

Kunst er bruken av ferdigheter og kreativitet i utforming av estetiske objekter, miljø, eller opplevelser som kan bli delt med andre.

Noen mener at kunst kan kun bli laget av utdannete kunstnere, mens andre sier at alle er istand til å lage kunst. Hva som utgjør kunstverk er en subjektiv vurdering, og vi har sett flere eksempler på ting som oppleves som kunst i dag, men ikke fikk samme vurdering når det ble utformet.

Det er vanlig å dele kunst opp i følgende grupperinger:

  • Arkitektur
  • Bilde
  • Musikk
  • Scenekunst
  • Skulptur
  • Tekst

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: