Hva er Lykke?

Lykke er en psykisk tilstand preget av positive eller hyggelig følelser. Med andre ord kan lykke defineres som en følelse.

Opplevelse av lykke er en subjektiv vurdering,  og kan knyttes til mange forskjellige følelser og fenomener som forelskelse, kjærlighet, trygghet, mestring, anerkjennelse, meningsfullhet og mye mer.

Aristoteles sa at lykke er den eneste tingen mennesker søker som ikke er et middel i å oppnå noe annet. Mennesker søker rikdom, ære og helse for å oppnå lykke. Han definerte lykke som karakteristisk for en som lever et godt liv, det vil si oppfyller menneskeligheten på en utmerket måte.

Musikk, kunst og kultur kan også gi opplevelser av lykke, mens tilhørighet til en religion kan gi en følelse av tilhørighet og meningsfullhet som gir lykke.

Følelsen av lykke kan komme i mange former hvor den kan komme i korte glimt, eller være en langvarig følelse av god psykisk helse.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: