Hva er meningen med livet

Siden tidenes morgen har mennesket jaktet på meningen med livet, hvorfor vi er her, hva vi skal gjøre. Man har nesten like mange teorier om hva svaret er som man har hatt filosofer som har gransket spørsmålet.

Ifølge Plato, var meningen med livet å tilstrebe seg den høyeste formen for kunnskap.

Aristoteles som var en av Platos studenter, argumenterte seg fram til at meningen med livet måtte være å oppnå lykke. Men det bringte så et nytt spørsmål. Hva er lykke?

Nihilister på den andre siden argumenterer at livet er fri for noen objektiv og overordnet mening.

I følge Konfucianismen kan mennesker oppnå meningen med livet gjennom normale hverdagslige forhold gjennom å maksimere positive innflytelser og minimere de negative.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: