Hva er Mot?

Mot er evnen til å konfrontere frykt, smerte, fare, usikkerhet eller trusler. Mot er å handle på tross av frykt.

Så med andre ord, er ikke mot kun handlinger som er farlige. Mennesker med fobi og angst krever enormt med mot for å handle på tross av angst. For eksempel, for mennesker med stor flyskrekk må utøve mot for å trosse sine fobier og benytte fly.

Mangel på mot kalles feighet, mens for mye mot kalles gjerne dumdristighet.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: