Hva er Normer?

Normer er regler og forventninger for hvordan man bør oppføre seg. Det er et sett med forventninger om hva som er rett og galt i en situasjon, sett fra samfunnets perspektiv.

Formelle normer er regler som er skrevet ned. Norges lover er et eksempel på formelle normer.

Uformelle normer er uskrevne regler, som er en rettesnor for hvordan man bør oppføre seg. Uformelle normer er subjektive, og forskjellige kulturer kan ha ulike normer til samme situasjon. Uformelle normer er en subjektiv fremstilling av «korrekt» oppførsel.