Hva er Religion?

Religion er en samling av kulturelle systemer, trossystemer, og livssyn som etablerer symboler som knytter menneskeheten til åndelighet, og noen ganger til moralske verdier. Religion innebærer en tro på noe overnaturlig, som ikke er fysisk bevist.

Religioner har en sosial funksjon, hvor de skal forsøke å innføre et verdigrunnlag innenfor en sosial gruppe. Religioner forsøker også å implementere normer og regler for mellommenneskelige relasjoner.

De fire største religionene i verden er Kristendommen, Islam, Hinduisme og Buddhisme.

Hvis ikke-religiøse var en egen gruppe, ville de ha kommet på tredjeplass i denne rangeringen etter Kristendommen og Islam. Rundt 16-20 prosent av verdens befolkning regner seg selv som ikke-religiøse.

 

 

 

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: