Hva er Styrke?

Fysisk styrke er evnen en person eller dyr har til å utøve makt på fysiske objekter ved hjelp av muskler.

Med psykisk styrke mener man i hvilken grad individet er i stand til å mestre, takle og motstå psykiske påkjenninger.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: