Hva er Tid?

Følgende finner du svaret på hva tid er. Her er en link for å se hva klokka er.

Tid er et begrep som blir brukt til å sette hendelser i et perspektiv for å sammenligne varigheter av hendelser, og intervaller mellom dem. Den tidsmessige plasseringen av hendelser med hensyn til nåtid er i kontinuerlig endring, med hendelser som skjer vil stadig flyttes lenger tilbake i fortiden.

Tid måles i sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder og år. Et døgn er identisk med tiden det tar for jorden å dreie om sin egen akse  forhold til solen. Jordens bane rundt solen er identisk med et år.

En klokke er et instrument for å måle tiden.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: